van Lanschot kunstprijs 2015 Museum De Fundatie, Het Nijenhuis Museum voor Modern Realisme exhibitions Groninger Museum op jacht... Works 2010-2016 works 2004-2010 Studio earlier works murals CV review

Actuele werken en werkprocessen kunt u volgen op Facebook. Annemarie Busschers


Winnaar van Lanschot Kunstprijs 2015

Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum en voorzitter van de jury: “Onze keuze is gevallen op “Ageing” van Annemarie Busschers. Het is een krachtig werk en het kaart een onderwerp aan dat ons allen bezighoudt in de huidige maatschappij. Het past daarom bij uitstek in deze tijd. Het portret lokte tijdens het juryberaad een gesprek uit over oud worden, de angst voor vereenzaming en de wens om al dan niet een steeds hogere leeftijd te bereiken. De stijl van Busschers is direct en confronterend. Volgens de jury heeft zij haar doel om een kwetsbare oudere als een krachtig individu te portretteren zeker bereikt.”


Documentaire van Inga Tjapkes op bezoek in mijn atelier.
RTV Oost, Inga Tjapkes op bezoek bij Annemarie Busschers in overUIT de kunst


Ageing


In mijn portretten staat de huid centraal.
Tijd en gezondheid zijn van invloed op het uiterlijk van mensen. Dat uiterlijk,
vorm en huid, bepaalt hoe men vaak in eerste instantie de ander beoordeelt. De verandering, die men bij het ouder worden onvermijdelijk gaat zien, houdt veel mensen dagelijks bezig. Iedereen wil oud worden maar veel mensen voelen angst voor het werkelijk ouder worden.

Binnen de portretkunst, een opdrachtcultuur, gaat het meestal om status, verfraaiing en camoufleren van imperfectie. Ik haal mijn portretten uit dat stramien door de focus te leggen op het persoonlijke / kenmerkende waarbij imperfectie een positieve rol speelt. Ik vraag vaak familieleden als model omdat ze mijn visie kennen en weten dat misbruik maken van kwetsbaarheid niet aan de orde is.

Op dit portret is mijn schoonvader afgebeeld die 14 jaar geleden getroffen werd door een herseninfarct. Na een zware revalidatie wist hij een deel van zijn functies over te brengen naar zijn linkerzijde. Hij heeft nog vele jaren kwaliteit van leven gekend. Voor mij is deze man een symbool van kracht.

Titel: Ageing
Techniek :Grafietpotlood, acrylverf, lappen katoen en linnen
240 x 200 cm 2015

DetailsMijneigenWeb.nl